Uncategorized

Tinow – ứng dụng cập nhật tin tức sử dụng trí thông minh nhân tạo

Ứng dụng theo dõi tin tức của bên mình vừa ra lò: Tinow
Ứng dụng sử dụng Trí tuệ nhân tạo và quét dữ liệu của hơn 200 tờ báo điện tử để cập nhật tin tức liên tục, đa chiều. Bạn được cập nhật tin tức một cách chủ động, không bỏ sót những sự kiện quan trọng. 

Hiện app đã có mặt trên App Store: 
https://itunes.apple.com/us/app/tinow/id1440358667?l=vi&ls=1&mt=8

Play store:

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tnews.smartnews

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *